جشنواره ها
جشنواره ها 
در اين صفحه، اطلاع رسانی تعدادی از جشنواره ها انجام می شود. اطلاعات درج شده در اين صفحه، برگرفته از وب سايت رسمی جشنواره ها است. برای دريافت آخرين اصلاحيه تاريخ ها و اطلاعات جشنواره ها به وب سايت رسمی جشنواره مراجعه فرماييد.


 
بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
http://razi.research.ac.ir
اطلاعات درج شده در وب سايت رسمی جشنواره رازی:
نوع همایش:‌ ملی - منطقه ای
تاریخ برگزاری جشنواره: دی ماه ۱۳۹۳
شروع ثبت نام:۱۳۹۳/۴/۲۵
حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان: ۱۳۹۳/۷/۱
 

 
 
بیستمین جشنواره بين المللی خوارزمی
http://www.irost.org/fkia
اطلاعات درج شده در وب سايت رسمی جشنواره خوارزمی:
نوع همایش:‌
تاریخ برگزاری جشنواره:
شروع ثبت نام:
حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان:


 
 
شانزدهمين جشنواره جوان خوارزمی
http://www.irost.org/young
اطلاعات درج شده در وب سايت رسمی جشنواره خوارزمی:

نوع همایش:‌
تاریخ برگزاری جشنواره:
شروع ثبت نام:
حداکثر زمان دریافت آثار شرکت‌کنندگان:
 


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.