فرم، آئين نامه، نرم افزار
   فرم ها و آئين نامه های واحدها
  
  نقشه جامع آئین نامه ها،دستورالعمل ها و راهنماها
  اداره انتشارات
  ارتباط با صنعت
  امور آموزشی و هيئت علمی مراكز
  امور كتابخانه ها
  تحقيق و توسعه
  علم سنجی
  
  
  
  مديريت امور بين الملل و همايش ها
  مديريت امور پژوهشی (فرم، پرسشنامه)
  مديريت امور پژوهشی (آئين نامه ها)
  کمیته اخلاق (فرم ها)
  کمیته اخلاق (آئین نامه ها)
  آئین نامه مراکز رشد
  
  
  
  نرم افزارهای معاونت
  فروشگاه الکترونیکی کتاب
  نرم افزار کتابخانه الکترونیک (کوها)
  نرم افزار جایزه مقالات
  نرم افزار مدیریت طرح های پژوهشی (پژوهشیار)
  نرم افزار جستجوگر تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی(کاوشیار)
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.