خانه
 معرفی معاونت
 امور پژوهشی
 امور آموزشی
 مراکز تحقیقاتی
 كتابخانه و منابع علمی
 انتشارات
 توسعه علم و فناوری
 ترجمان و تبادل دانش
 علم سنجی
  اخلاق در پژوهش
 خدمات به پژوهشگران
 فرم، آئين نامه، نرم افزار
 سفارش پژوهش
 تماس با ما
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.