انتشار مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز در مجله Nature Communications1397-4-25

به اطلاع می رساند جناب آقای دكتر اسدی پویا، عضو محترم هیئت علمی دانشكده پزشكی،  موفق به انتشار مقاله با مشخصات

Miller J, Watrous AJ, Tsitsiklis M, Lee SA, Sheth SA, Schevon CA, et al. Lateralized hippocampal oscillations underlie distinct aspects of human spatial memory and navigation. Nature Communications. 2018;9(1). DOI: 10.1038/s41467-018-04847-9

شده اند. شایان ذكر است مجله Nature Communications در پایگاه ISI نمایه می شود و دارای ضریب تاثیر 12.124 است. 

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.