كسب رتبه چهار دانشگاه علوم پزشكی شیراز در میان دانشگاههای علوم پزشكی در رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی كشور سال 96-951397-4-27


به گزارش اداره روابط عمومی و همكاری‏ های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، گروه رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی كشور برای هفتمین سال متوالی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی را به صورت رسمی بر اساس شاخص ها و معیارهای مصوب ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی كشورهای اسلامی رتبه بندی نمود.

گروه رتبه بندی ISC اعلام كرد: در این رتبه بندی 182 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی دولتی توسط 26 شاخص در قالب پنج معیار كلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات، امكانات و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

از دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 42 دانشگاه در رتبه بندی ارزیابی شدند و دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان برترین دانشگاه پزشكی كشور معرفی شد. دانشگاه های علوم پزشكی شهید بهشتی، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكی ایران، دانشگاه علوم پزشكی مازندان و علوم پزشكی كرمان با قرار گرفتن بعد از دانشگاه علوم پزشكی تهران توانستند در جمع 10 دانشگاه برتر علوم پزشكی كشور قرار گیرند. 

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.