تصویب موافقت قطعی 2 مركزتحقیقات تصویربرداری پزشكی وبیماریهای استخوان ومفاصل1397-7-3

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تصویب موافقت قطعی برای دو مركزتحقیقات تصویربرداری پزشكی و بیماری های استخوان و مفاصل خبر داد.

در پی بازدید تخصصی و كارشناسی داوران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دو مركز تحقیقات تصویربرداری پزشكی و بیماریهای استخوان ومفاصل، تعداد مراكزتحقیقات دارای موافقت قطعی دردانشگاه به 32 مركز افزایش یافت.

دكتر «یونس قاسمی» با اعلام این خبر گفت: در این بازدیدهای کارشناسی، مهم ترین شاخصها نظیر 1- زیر ساختهای توسعه پژوهش ازجمله : ظرفیتهای تجهیزاتی آزمایشگاهی- ایجاد بانك های اطلاعات ثبت بیماری  ، ایجاد بیوبانك تحقیقاتی استاندارد برای توسعه دامنه پژوهش های مركز 2- بروندادهای پژوهشی مركز براساس شاخصهای بین المللی مانند ارجاع به مقالات 3- روند رو به رشد ارزشیابی مركز 4- برنامه استراتژیك  5- برنامه ریزی برای ارتقای فعالیتهای مشاركتی باسایر مراكز و موسسات هم راستا درسطح ملی و بین المللی مورد سنجش و ارزیابی قرارمی گیرد.

او با اشاره به پایش این شاخص ها در بازدید از دو مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشكی و بیماری های استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود:مستندات علمی مراكز، پس از بازدید داوران،دركمیته علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، تائید و موافقت قطعی مراكز درنشست شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشكی كشور که بیست و هشتم مرداد برگزار شد، مورد تصویب قرارگرفت.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز امیدواری كرد كه 20 مركزتحقیقات دیگر دانشگاه كه دارای موافقت اصولی هستند، با تكمیل مدارك خود بتوانند موفق به دریافت موافقت قطعی شوند.


 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.