مشاور و جانشین سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد1397-7-14

دکتر «یونس قاسمی» سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی حکمی، دکتر «سید معصوم معصوم پور» را به سمت مشاور و جانشین خود منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این حکم خطاب به دکتر «معصوم پور» آمده است:

نظر به تعهد، مسوولیت، شایستگی، توانمندی و تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان مشاور و جانشین اینجانب با اختیارات کامل منصوب می گردید. امیدوارم با توکل به خداوند متعال و با درایت و رعایت کامل ضوابط و مقررات قانونی و شرعی، با اهتمام به هماهنگی و تعامل شایسته و برنامه ریزی های دقیق و عملی و با استفاده از توان تمامی مدیران و مسوولین و کارشناسان حوزه های مختلف معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، روسای مراکز تحقیقاتی، روسای مراکز رشد و معاونین پژوهشی تمامی دانشکده ها، در ارتقای کمی و کیفی پژوهش و فناوری دانشگاه موفق و موید باشید.

دکتر یونس قاسمی

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.