به مناسبت گراميداشت روز كتابدار ، هفته كتاب و كتابخواني (24 آبان) در دو همايش ملي و منطقه اي از كتابداران برگزيده دانشگاه علوم پزشكي شيراز تقدير شد.1397-9-5

در دومين همايش ملي كتابداري پزشكي و اطلاعات سلامت كه در تاريخ ۲۵ آبانماه در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران برگزار گرديد از كتابداران برتر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تقدير به عمل آمد. از دانشگاه علوم پزشكي شيراز نيز همكاران گرامي به شرح زير انتخاب و مورد تجليل و تقدير قرار گرفتند:

سركار خانم ها فاطمه افتخاريان، مسئول كتابخانه دانشكده تغذيه، كتابدار برگزيده پژوهشي
سركار خانم ياسمين سعادت، كارشناس ارشد كتابداري بيمارستان شهيد فقيهي، كتابدار برگزيده مراكز آموزشي- درماني
سركار خانم الهام قبادي، كارشناس ارشد كتابداري دانشكده پرستاري، كتابدار برگزيده دانشكده اي 

هم چنين در هفتمين نشست متخصصان اطلاع رساني انجمن كتابداري و اطلاع رساني شاخه فارس كه در تاريخ ۲۳ آبانماه در محل كتابخانه ملي و مركز اسناد فارس برگزار شد، از كتابداران برتر استان فارس و استان هاي همجوار تقدير به عمل آمد. از دانشگاه علوم پزشكي شيراز جناب آقاي محمد قاسم پور، مسئول كتابخانه دانشكده پرستاري و سركار خانم سارا كريم زاده، كارشناس ارشد كتابداري دانشكده پزشكي، به عنوان كتابداران برگزيده دانشگاه علوم پزشكي شيراز معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند. 

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.