برگزاری کارگاه ترجمان و تبادل دانش کلان منطقه 5 کشور در شیراز1398-5-5

ترجمان دانش در علوم پزشکی به معنای تبادل، تولید و کاربردی کردن دانش با رعایت موازین اخلاقی از طریق مجموعه تعامل های بین تولیدکنندگان دانش و تصمیم گیرندگان به منظور تحقق هدف بهبود سلامت، موثر تر بودن خدمات و فرآورده ها و تقویت نظام خدملت سلامت می باشد.

طی سالهای اخیر، موضوع ترجمان دانش از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت مطبوع مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و به همین منظور "پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور" راه اندازی شده و کلیه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور موظف به بارگزاری پیام حاصل از پژوهش های انجام شده در این سامانه گردیده اند.

لذا با عنایت به ضرورت و اهمیت این مطلب، دفتر ترجمان و تبادل دانش معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به منظور آشناسازی کارشناسان و اعضا هیأت علمی دانشگاه های عضو کلان منطقه 5 کشور (بوشهر، بندرعباس، یاسوج، فسا، جهرم، لارستان و گراش) اقدام به برگزاری گارگاهی یک روزه در روز پنج شنبه مورخ 3/5/97 در سالن همایش خانه استاد واقع در مجتمع ولایت نمود.

در شروع كارگاه جناب آقاي دكتر عباس رضائيان زاده (مدیر امور پژوهشی دانشگاه) ضمن خير مقدم به شركت كنندگان در اين كارگاه كلياتي در خصوص اهداف ترجمان دانش ، در سطح ملي و منطقه اي ارائه نمودند و تاكيد داشتند كه پژوهش ها بايد بر اساس نياز جامعه، شناسايي و مخاطب مناسب انتخاب گردیده و سپس محقق كار اجرايي را شروع نمايد.

.در ادامه جناب آقاي دكتر سجاد دلاوري در زمينه مقدمات و مفاهيم ترجمان دانش ، دانش ، مديريت دانش ، طبقه بندي دانش و وضعيت علم در كشور و مقايسه با منطقه و جهان سخنرانی خود را ارائه نمودند

سپس خانم دكتر پيوند باستاني مسئول واحد ترجمان و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشكي شيراز ، با تاكيد بر ضرورت انجام ترجمان و تبادل دانش و كار جهت نتايج پژوهش در پيشبرد دانش ، اثر باليني ، اثر بر سياست گذاري ، نفع اجتماعي و اقتصادي و فعاليت هاي پژوهشي گزارش خود را ارائه نمودند و در ادامه در خصوص مدلهای ترجمان دانش نيز توضيحاتي ارائه نمودند.

در بخش بعدي كارگاه مديريت پژوهشي دانشگاه جناب آقاي دكتر رضائيان زاده در خصوص شناسايي مخاطب و نحوه توليد پيام در طرح هاي تحقيقاتي و همچنين انواع پيام و سطح شواهد مطالب خود را ارائه نمودند.

در قسمت پاياني كارگاه جناب آقاي دكتر فاضل زاده در قسمت كار گروهي نحوه صحيح تهيه پيام ( عنوان و متن پيام ) توضيحات تكميلي ارائه نمودند و همکاران نيز در كار گروهي شركت نمودند  و در پایان، نتایج کارگروهی ارائه و اطلاح گردید.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.