برگزاری کارگاه ترجمان و تبادل دانش در جهاد دانشگاهی استان فارس1398-9-2

در راستای ارتباط برون سازمانی و فرهنگ سازی ترجمان و تبادل دانش و با توجه به درخواست معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی فارس در تاریخ 98/8/21 کارگاه ترجمان و تبادل دانش برای اعضای هیئت علمی آن واحد دانشگاهی برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا جناب آقای دکتر سجاد دلاوری توضیحاتی در خصوص وضعیت علمی و تولیدات علمی در ایران و معرفی مفاهیم اولیه دانش ارائه نمودند و در ادامه سرکار خانم دکتر پیوند باستانی مسئول واحد ترجمان و تبادل دانش دانشگاه به تشریح مفهوم ترجمان دانش، ضرورت ترجمان دانش، مدل های ترجمان دانش و شناسایی مخاطب و تهیه و تدوین پیام ، توضیحات خود را ارائه نمودند. 


 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.