برگزاری دوره هایی با عنوان "آموزشي عملي مهندسي و پزشكي "1394-10-26

بدین وسیله به اطلاع می رساند جامعه ي مهندسي پزشكي با همكاري  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه اقدام به برگزاری دوره هایی با عنوان "آموزشي عملي مهندسي و پزشكي " نموده است.

جهت اطلاع بیشتر لطفا اینجا را کلیک نمایید.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.