فراخوان پذیرش دانشجوی دکتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1395-3-16

دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد از میان واجدین شرایط جهت تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی جهت نیمسال اول تحصیلی 96-1395 نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید.

برای دریافت لیست مراکز تحقیقات پذیرنده دانشجو جهت این نیمسال لطفاً کلیک کنید.

داوطلبان در صورت تناسب رشته می توانند در فرم شماره 1بیشتر از یک مرکز را به ترتیب اولویت انتخاب نمایند.

داوطلبین جهت دریافت اطلاعات ثبت نام وفرمهای مربوطه از طریق آدرس زیر اقدام نمایند:


كلیه فرم ها و مدارك مورد نیاز می بایست حداكثر تا تاریخ 05/12/ 1395 از طریق پست پیشتاز به آدرس "شیراز، خ زند، ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، طبقه هفتم، معاونت پژوهشی و فن آوری- واحد دكتری پژوهشی- صندوق پستی  1978-71345" ارسال گردد. لطفا بر روی پاكت نام مراکز تحقیقاتی را که داوطلب آنها هستید به ترتیب قید نمایید.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.