دسترسی به « سامانه منبع یاب»1397-2-5

بدین وسیله به استحضار می رساند طبق اعلام وزارت بهداشت ،دسترسی به « سامانه منبع یاب» به دلیل مشکلات فنی تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است پس از رفع مشکل دسترسی مجددا برقرار خواهد شد.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.