فراخوان پذیرش داوطلبین هیات علمی پژوهشی جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران1397-5-6


دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازنداران در نظر دارد از بین فارغ التحصلان دوره دکتری تخصصی Ph.D با ارجحیت دوره دکتری پژوهشی (Ph.D by research) که دارای شرایط ذیل می باشند نسبت به انجام مصاحبه جهت گذراندن دوره تعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی تحت پوشش دانشگاه اقدام نماید:

- دارا بودن H-Index مساوی یا بالاتر از 4 در پایگاه Scopus

- دارا بودن حداقل یک ثبت اختراع برای داوطلبین علوم پایه

- دارا بودن حداقل ده امتیاز پژوهشی بر اساس آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی در پنج سال اخیر (لازم به ذکر است دارا بودن حداقل دو مقاله پژوهشی با ضریب تأثیر برابر و با بالاتر از دو در این بند ضروریست) این بند فاقد سقف می باشد.

لازم به ذکر است شرایط فوق الذکر الزامی بوده و به مدارکی که حائز شرایط نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

داوطلبین محترم مدارک مورد نیاز را از طریق پست پیشتاز تا پایان وقت اداری 20/5/1397 به آدرس: ساری، میدان معلم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، کد پستی: 4817844718 ارسال نمایند.

تلفن تماس: 01133240984

 

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.