انتشار مجله علمی-پژوهشی Journal of Holistic Nursing And Midwifery1397-5-16

به اطلاع می رساند مجله علمی-پژوهشی Journal of Holistic Nursing And Midwifery به صورت مشترک توسط اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر شده است.فایل تمام متن این مجله بصورت رایگان در سایت مرکز منطقه ای به نشانی اینترنتی http://pubj.ricest.ac.ir  (سامانه نشریات چاپ مرکز و ISC) قابل دریافت می باشد.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.