فراخوان اعطاي گرنت به استادياران جوان برتر علوم پزشكي كشور1397-7-2

به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه ها، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گرنت تشویقی به شرح زیر در نظر گرفته است :

میزان اعتبار هر گرنت 150 میلیون ریال است.

شرایط اخذ گرنت :

الف- سن كمتر از 40 سال ( با توجه به تاریخ اعلام فراخوان )

ب- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شیراز ( استادیار یا مربی )

ج- نویسنده اول یا مسئول مقاله ای با هر سه شرط زیر:

1-    نوع مقاله: مقاله اصلی ( Original article ) یا مروری (Systematic or Narrative )

2-    زمان انتشار: منتشر شده در سال 2017 یا 2018 میلادی (Acceptance مقاله كافی نیست و در هنگام ارسال مدارك می بایست مقاله منتشر شده باشد)

3-    محل انتشار: مجله ای با شاخص ( Impact Factor ) IF معادل 3 و یا بالاتر ( سال 2016 میلادی ) و یا مجله قرار گرفته در فهرست 5% برتر رشته های موضوعی متنی بر CiteScore ( در سامانه منبع یاب، بخش رتبه بندی Scopus با محدود كردن شاخص Percentile بهTop %5  ، می توانید قرار داشتن مجله در فهرست 5% را بیابید )

لازم به ذكر است داشتن همه موارد فوق الزامیست.

مقتضی است لیست همكاران واجد شرایط به همراه مستندات و مدارك حداكثر تا تاریخ 10/8/1397 جهت بررسی و اعلام به وزرات متبوع به این معاونت ارسال گردد. (غیر قابل تمدید)

 

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.