فراخوان ششم طرحهاي گرنت پژوهشگران فرهيخته (آبان ماه 1397) موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران (NIMAD)1397-8-13

بدينوسيله فراخوان ششم طرحهاي گرنت پژوهشگران فرهيخته (آبان ماه 1397) موسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي ايران (NIMAD) را به استحضار مي رساند. در اين راستا سامانه مديريت پژوهش موسسه  (http://rms.nimad.ac.ir )، از روز اول لغايت 30 آبان ماه 1397 آماده ثبت طرح هاي پژوهشگران واجد شرايط (پژوهشگران دانشگاه هاي علوم پزشكي و سازمان هاي وابسته به وزارت بهداشت در كشور كه بر اساس بانك اطلاعاتي Scopus داراي H-Index برابر با 15 و بالاتر (با حذف خود استنادي است. لازم به ذكر است اين مهلت تمديد نخواهد شد. اطلاعات بيشتر در بخش گرنت هاي تحقيقاتي/ گرنت پژوهشگران فرهيخته در وب سايت موسسه به نشاني http://nimad.ac.ir قابل دسترس است.  هر متقاضي مي تواند حداكثر دو گرنت پژوهشگر فرهيخته در حال اجرا در موسسه نيماد داشته باشد. لذا چنانچه افراد واجد شرايط، يك گرنت در حال اجرا داشته باشند مي توانند طرح پژوهشي جديدي را براي دريافت گرنت دوم ارائه نمايند.

شايان ذكر است، فهرست اعضاي هيئت علمي واجد شرايط از سامانه علم سنجي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور (ISID)، با فهرست كردن افراد بر اساس  H-Index  و با انتخاب گزينه "حذف استنادات / خود" استخراج مي شود.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.