اخذ استعلام تاليف و ترجمه كتب از طريق سامانه مديريت انتشارات دانشگاه ( مداد)1397-10-5


نظر به لزوم اخذ استعلام عدم تكراری بودن كتب در دست تاليف و ترجمه قبل از شروع كار  از وزارت متبوع، خواهشمند است نسبت به تكميل فرم استعلام كه در سايت شورای انتشارات به آدرس : 
http://research.sums.ac.ir/fa/publication-committee/forms.html "   موجود است " اقدام  و سپس به پست الكترونيكی :  pub@sums.ac.ir   ارسال  نماييد.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.