تعيين وضعيت امتياز مقالات Data Article1397-11-7

به اطلاع می رساند براساس ارزیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص امتیاز مقالات، مقالات مجله Data in Brief به شماره شاپای  3409-2352 و سایر مجلاتی كه به ارائه و اشتراك گذاری Datasets ها می پردازند و یا از نوع Data Article نامگذاری شده اند، در ارزیابی های اعضای محترم هیئت علمی جهت ترفیع، ارتقاء، پاداش و تشویق مقالات، ارزشیابی های پژوهشی و نیز سایر موارد مرتبط، معادل و هم ارز Research Letter قلمداد شده و همانند آن امتیازدهی می شوند.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.