فراخوان دوره پسا دکترا پژوهشی دانشگاهی (تمدید)1398-7-3

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نظر دارد به استناد آئین نامه پسا دکترا پژوهشی اقدام به پذیرش دومین دوره پذیرش پژوهشگر پسا دکترا پژوهشی دانشگاهی در مرداد ماه  1398 نماید. لذا از اساتید دارای شرایط شاغل در دانشگاه که متقاضی پذیرش پژوهشگر پسا دکترا می باشند دعوت بعمل می آید پس از مطالعه آئین نامه مذکور مدارک زیر را تا تاریخ 30/7/1398 به این معاونت ارسال نمایند.


1-  رزومه داوطلب و گواهی مربوط به مدرک فارغ التحصیلی
2-  کپی شناسنامه و کارت ملی داوطلب
3- تصویر H -index محقق اصلی (استاد راهنما) بر اساس Scopus(15 یا بالاتر )
4-ثبت و  ارسال طرح تحقیقاتی توسط استاد راهنما در سامانه پژوهشیار (واحد پسادکترا)

  • قابل ذکر است اساتید محترمی که در حال حاضر مسئولیت راهنمایی محقق پسادکترا  را دارند امکان شرکت در این فراخوان را ندارند.

 


  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.