معرفی دفتر ارتباط با صنعت

با توجه به اهميت انجام فعاليت هاي مشترك و همكاري دانشگاه ها با بخش هاي خصوصي و صنايع، به منظور رفع نيازهاي جامعه، دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها تأسيس شده اند. دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي شيراز آماده همكاري و ارائه اين خدمات به صنايع و سازمان هاي داوطلب است:

1- ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و انجام طرحهای تحقیقاتی و خدماتی با نهادهای برون سازمانی (مراكز صنعتی و سازمانها و ارگانها و مؤسسات) در قالب انعقاد قرارداد بین طرفین.

2- انعقاد موافقتنامه و تفاهم‌نامه‌های همكاری با نهادهای برون سازمانی.

 3- انجام امور طرحها و پروژه‌های دانشجویی كه مورد حمایت مالی سازمانها و مؤسسات و ... قرار می‌گیرند. 

4- برنامه‌ریزی و اجرای بازدیدهای علمی توسط اساتید از مراكز صنعتی و... بمنظور همكاری در ارائه خدمات فنی و مشاوره‌ای و مطالعاتی به این مراكز و ایجاد تسهیلات بازدید از امکانات و مراكز پژوهشی دانشگاه برای مراكز و مؤسسات و... .

5- ایجاد تسهیلات در امر بهره‌گیری مراكز صنعتی و... و دانشگاه از امكانات یكدیگر.

6- جمع‌آوری و تهیه اطلاعات لازم در مورد مراكز صنعتی و انتقال آن به دانشگاهیان

7- ارائه مشاوره به اعضاء هیأت علمی دانشگاه جهت برقراری ارتباط با نهادهای برون سازمانی و عقد قراردادها و تفاهم نامه های پژوهشی و مشاوره ای

دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت می تواند نقشی مهم و موثر در پر کردن شکاف موجود میان دانشگاه و صنعت و نزدیک کردن آنها به یکدیگر ایفا کند و از این طریق به ارتقاء سطح علمی و فنآوری جامعه کمک نماید. بــــه منظور پیوند توانایـی های دانشگاه و نیازهای بخش خصوصی/صنعت الگوهای گوناگونی پیشنهاد شده است که از آن جمله مـــی توان به مورد زیر اشاره کرد:

مشاوره

الف- قراردادهای مشاوره ای برای حل مسائل آشکار: زمانی است که مدیران صنایع به دانشگاه مراجعه مــی کنند و از محققان در زمینه یک مشکل خاص که با آن مواجه شده اند مشاوره می گیرند.

ب- قراردادهای مشاوره ای برای یافتن و حل مشکلات: بعلت مشغولیت زیاد مدیران صنعت معمولاً بسیاری از مسایل و مشکلات از دید آنها مخفی می ماند. در این زمان محققان دانشگاه می توانند مشکلات آنها را تشخیص داده و برای آن راه حل پیشنهاد کنند.

توسعه آموزش و برنامه های آموزشی

الف- دوره های کوتاه مدت: این دوره ها توسط اساتید دانشگاهی و بر اساس نیاز مدیران و کارشناسان صنعت ، طراحی و اجرا خواهد شد تا نیاز فوری به مهارت جدید نیروی انسانی مورد نیاز صنعت برطرف شود.

ب- دوره های تکمیلی با مدرک مشترک: این دوره ها  که اغلب در مقاطع کارشناسی ارشد و توسط متخصصین دانشگاهی و صنعتی به کمک هم طراحی و اجرا می شوند نقش موثری در افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و سیستم آموزشی دانشگاه دارد، بطوری که اغلب پروژه های دانشجویی در این روش به نوآوری و خلق محصول یا خدمات جدید منجر خواهد شد .

پ- دوره های مداوم آموزش کوتاه مدت : این دوره ها با هدف به روز نگه داشتن اطلاعات فنی و علمی کارشناسان بخش صنعت طراحی و با مشارکت صنعت انجام می پذیرد .

ت- دوره های میان مدت و بلند مدت: این دوره ها اغلب برای ایجاد مهارت جدید در نیروی انسانی شاغل به کار طراحی و اجرا می گردد.

فعالیت های تحقیق و توسعه

الف- پیمان کاری پژوهش: در این روش، پس از تعیین موضوعات تحقیق که می تواند به شیوه مشاوره نیز صورت گرفته باشد، کارشناسانی از صنعت که بکار گیرندگان نتایج حاصله می باشند، به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی معرفی شده، تا اولا ً در طول اجرای پروژه هماهنگی های لازم را بعمل آورده و ثانیاً در صورت نیاز آموزش های لازم را دریافت کرده و نتیجه تحقیقات را با خود به صنایع مربوطه عودت نماید.

ب- اجرای مشترک پروژه ها: در این روش پروژه به صورت مشترک تعریف و اجرا و نظارت می شوند. البته ساماندهی و تقسیم وظایف بر اساس نوع پروژه می تواند متفاوت باشد.

پ-سرمایه گذاری مشترک پروژه ها: در بسیاری از زمینه ها که مورد علاقه هر دو طرف دانشگاه و صنعت مـی باشد، پروژه هایی تعریف و با سرمایه گذاری مشترک اجرا می شوند که هم دانشگاه و هم صنعت از دستاوردهای آن جهت توسعه علوم و فنآوری استفاده می نمایند. این کار می تواند به صورت تاسیس مراکز تحقیقاتی مشترک نیز صورت پذیرد که در این صورت مرکز تاسیس شده دارای شخصیت حقوقی مستقل خواهد بود.

سایر زمینه ها ی همکاری

بازدید منظم متقابل

نشست های سازماندهی شده مشترک

کنفرانس ها و سمینارها

انتشارات مشترک

نمایشگاه مشترک

حمایت صنعتی از دانش پژوهان و انجمن ها

کارآموزی دانشجویان در صنعت

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.