صندوق ها و نهاد های حامی پژوهش

با توجه به محدودیت های موجود در تامین منابع مالی طرح های پژوهشی که هزینه های بالایی را نیاز دارند و لزوم تامين بخشي از هزينه هاي مربوط به طرح هاي تحقيقاتي، پايان نامه هاي دانشجويي و توليد اختراعات به ثبت رسيده از منابع مالي برون دانشگاهي، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه درصدد برآمد تا فهرست تعدادي از نهادها و صندوق هاي حامي پژوهش و فناوري را شناسايي و معرفی نمايد. لازم به ذكر است مراكز معرفي شده خدمات  متنوعي شامل تامين اعتبار، مشاوره، توليد و فروش محصول شركت هاي دانش بنيان را ارائه  مي دهند.

صندوق ها و نهاد های حامی پژوهش 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.