معرفی دفتر ابداعات ، اختراعات و مالکیت فکری
  كاركنان دفتر
  اخبار
  قوانین ملی مالکیت فکری
  قوانین بین المللی مالکیت فکری
   آیین نامه ها
 خدمات
 نمونه هایی از اختراعات ثبت شده
  پرسش های متداول
  پیوندهای مفید
  تماس با ما


معرفی دفتر ابداعات ،اختراعات و مالکیت فکری

دفتر ابداعات، اختراعات و مالكیت فكری در حوزه علوم پزشكی در زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز با هدف شكوفاسازی و بهره‌گیری هرچه بیشتر از توانمندی ها و پتانسیل‌های بالای علمی دانشگاه در راستای كاربردی سازی ایده‌ها و نوآوری‌های اعضای هیات علمی و همچنین محققین و دانشجویان نخبه دانشگاه تاسیس گردیده است. دفتر مزبور درنظر دارد با ارائه خدمات مشاوره‌ای و انجام برخی پیگیری های عملی از طریق ایجاد تسهیلات ذیل در راستای خدمت‌رسانی به اساتید فرهیخته و نخبگان دانشجویی و پژوهشی گام بردارد:
  • تبدیل طرح های تحقیقاتی محصول محور اجرایی در دانشگاه به اختراع
  • بررسی طرح های تحقیقاتی جهت شناسایی و استخراج ایده‌های بالقوه‌ دارای قابلیت كاربردی شدن و تبدیل آنها به اختراع
  • ارزيابی و داوری علمی ایده‌ها و اختراعات جهت صدور تأییدیه علمی
  • پیگیری اخذ گواهی ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی
  • پیگیری اخذ تائیدیه علمی از مراجع معتبر كشوری مانند بنیاد ملی نخبگان، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی كشور و هیات ممیزه وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
  • در اختیار گذاردن امكانات مالی و تجهیزاتی جهت تكمیل مراحل تولید اختراع
  • پیگیری امورتجاری سازی اختراعات ثبت شده از طریق معرفی به مراکز رشد زیرمجموعه دانشگاه و نیز معرفی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت انجام امر تولید توسط کارخانجات در ارتباط
  • بهره‌گیری از مشاوره‌ها و حمایتهای حقوقی،علمی و اقتصادی دفتر از آغاز فرایند ثبت ایده تا زمان صنعتی‌سازی محصول
  • برگزاری كارگاه‌های توجیهی جهت ثبت داخلی نوآوری‌ها و اختراعات و نیز انجام ثبت اختراع درخارج از كشور
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.