تماس با ما

اطلاعات تماس
نام واحد: واحد IT معاونت پژوهشی و فناوری  دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشاني پستی:
شیراز، بلوار زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی، طبقه هفتم، معاونت پژوهشی و فناوری، واحد IT
تلفن:  07132122821    -    07132122481 
پست الكترونيك:  vcrdep@sums.ac.ir

ارسال نظرات و پيشنهادها
لطفا نظرات و پيشنهادهای خود را برای بهبود فعاليت های واحد IT معاونت پژوهشی و فناوری به ما اعلام فرماييد:

نظرات و پيشنهادهای خود را در اينجا بنويسيد
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.