معرفی دفتر  هماهنگی و ارتقاء كيفی نشريات

دفتر هماهنگی و ارتقاء کیفی نشریات به دستور ریاست محترم دانشگاه و با هدف ساماندهي به وضعيت نشريات پزشكي دانشگاه، توسعه و ارتقاء کیفی نشریات و چاپ مناسب نتایج تحقیقات پژوهشگران در حیطه علوم پزشکی کشور، راه اندازی شد و از نیمه دوم سال 1390 فعالیت مستقل خود را آغاز نمود. این مدیریت با هدايت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه عهده‌دار امور گوناگون آموزشی و پژوهشی مربوط به کلیه نشریات دانشگاه بوده است.

معرفی فعالیت ها

 • ارائه مشاوره تخصصی به ریاست محترم دانشگاه به منظور انتخاب علمی سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجلات
 • بررسی زمینه ها و پتانسیل هایی که می تواند موضوع مجله جدید قرار گیرد و راه اندازی مجلات با موضوعات جدید به طوری که موازی با وظایف سایر مجلات نباشد.
 • شرکت در جلسات شورای انتشارات دانشگاه هنگام بررسی و تصویب مجله جدید
 • شرکت در جلسات کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور
 • پیگیری چاپ نشریات تازه تاسیس
 • ارتقاء دانش علمی پرسنل دفاتر مجلات (شرکت افراد در کارگاه های آموزشی)
 • ارتقاء وضعیت مجلات دانشگاه در پایگاه های بین المللی
 • ارتقاء کیفی مجلات (ارتقاء و استاندارد سازی راهنمای نویسندگان، اطمینان از توجه به مسایل اخلاقی در مقالات، بررسی وضعیت کیفی مجلات بعد از چاپ، ارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقای کیفی در خصوص هر نسخه چاپ شده، مانیتور سازی چگونگی تاثیر پیشنهادات)
 • ارتقاء کیفی وب سایت مجلات
 • به روز رسانی مجلات و جبران عقب ماندگی از تعهدات داده شده
 • بررسی مشکلات موجود در دفاتر مجلات، ارائه راهکار جهت حل مشکلات مجلات، بررسی چگونگی اثر بخشی راه کارها با ارایه گزارش مکتوب
 • عقد تفاهم نامه با مجلات جهت حمایت مالی مؤثر

 


 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.