معرفی دفتر نشريات دانشگاه

دفتر نشریات دانشگاه زیر نظر گروه کتب و نشریات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، با هدف ساماندهي به وضعيت نشريات علوم پزشكي دانشگاه، توسعه و ارتقاء کیفی نشریات و چاپ مناسب نتایج تحقیقات پژوهشگران در حیطه علوم پزشکی کشور، فعالیت می نماید.

معرفی فعالیت ها

  • عقد تفاهم نامه با مجلات جهت حمایت مالی موثر
  • ارتقاء وضعیت مجلات دانشگاه در پایگاه های بین المللی معتبر
  • ارتقاء دانش علمی پرسنل دفاتر مجلات (برگزاری کارگاه های آموزشی)
  • بازدید دوره ای از دفاتر نشریات
  • پیگیری چاپ نشریات تازه تاسیس
  • بررسی مشکلات موجود در دفاتر مجلات، ارائه راهکار جهت حل مشکلات مجلات، بررسی چگونگی اثر بخشی راه کارها با ارایه گزارش مکتوب
  • ارتقاء کیفی مجلات (ارتقاء و استاندارد سازی راهنمای نویسندگان، اطمینان از توجه به مسایل اخلاقی در مقالات، بررسی وضعیت کیفی مجلات بعد از چاپ، ارائه پیشنهادات لازم جهت ارتقای کیفی در خصوص هر نسخه چاپ شده)
  • ارتقاء کیفی وب سایت مجلات
  • بررسی زمینه ها و پتانسیل هایی که می تواند موضوع مجله جدید قرار گیرد و راه اندازی مجلات با موضوعات جدید به طوری که موازی با وظایف سایر مجلات نباشد. 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.