معرفی واحد ترجمان و تبادل دانش
  معرفی کمیته ترجمان و تبادل دانش
  شرح وظایف
  معرفی اعضا

اهم وظایف واحد ترجمان و تبادل دانش

1.     صدور ابلاغ 11 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه و تشکیل "گروه علمی ترجمان و تبادل دانش"

2.     برگزاری کارکاه های ترجمان و تبادل دانش برای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران در استان و خارج استان.

3.     تهیه خبر از طرح های تحقیقاتی پایان یافته

4.     بارگزاری اخبار تهیه شده از طرح های تحقیقاتی پایان یافته در پایگاه نتایج پژوهش های کشوری

5.     هماهنگی و همکاری با نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.