معرفی واحد ترجمان و تبادل دانش
  معرفی کمیته ترجمان و تبادل دانش
  شرح وظایف
  معرفی اعضا

معرفی کمیته ترجمان و تبادل دانش
با وجود افزایش روز افزون تولید دانش، شکاف بین آنچه میدانیم و آنچه عمل می کنیم در حوزه سلامت همچنان باقیست. دانشگاهها به عنوان مهم ترین منابع تولید دانش لازم است رابطه مناسبی با سازمانهای مصرف کننده دانش با هدف بهره برداری از آن داشته باشند. ازین رو  ترجمان دانش، به منظور تعامل بین پژوهشگران و استفاده کنندگان در بخش های مختلف از انتخاب موضوع تا انتشار آن، به نحوی که امکان بهره برداری از دانش را بیشتر می کند، مورد توجه می باشد. لذا در این راستا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، با هدف کاربردی نمودن تولیدات علمی دانشگاه جهت مصرف کنندگان دانش از قبیل بیماران و مردم، مدیران و سیاستگزاران، ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی، تولید کنندگان، صاحبان صنایع، فناوران و سایر مخاطبین، کمیته ترجمان دانش ایجاد گردیده است.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.