معرفی واحد ترجمان و تبادل دانش
  معرفی کمیته ترجمان و تبادل دانش
  شرح وظایف
  معرفی اعضا

مسئول واحد ترجمان و تبادل دانش

دکتر پیوند باستانی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

رشته تحصیلی:  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

پست الکترونیکی: Kte1@sums.ac.ir

تلفن: داخلی 7472

 

کارشناسان واحد

فضل الله فاطمیان راد

پست الکترونیک: Kte1@sums.ac.ir

تلفن: داخلی 7472

زهرا زراعت کار
تلفن: داخلی 7457

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.