معرفی کمیته آموزش


امروزه آموزش نیروی انسانی سازمان ها با توجه به تغییرات فزاینده علم و فن آوری، نیازهای تخصصی و حرفه ای جدید، دستیابی به منابع انسانی کارآمد در نظام اداری، به عنوان گامی مؤثر و مفید در جهت بهسازی و نوسازی توانمندی کارکنان مورد تأکید سازمان ها خصوصاً سازمان های یادگیرنده و پویاست.

 
کمیته آموزش دفتر امور کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با هدف هدایت کلیه امور آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی در زمینه کتابداری می باشد. این كمیته در جهت ارتقاء كمی و كیفی توانمندی های کتابداران در كلیه واحدهای دانشکده ای و بیمارستانی فعالیت می نماید و در این رابطه مبادرت به برگزاری دوره های آموزشی مختلفی نموده است.

 

اعضای  کمیته آموزش

نام عضو

محل خدمت

سركار خانم كریم زاده

كتابخانه دانشكده پزشكی

سركار خانم قدیمی

كتابخانه دانشكده دندانپزشكی

سركار خانم همتی

كتابخانه دانشكده پیراپزشكی

سركار خانم رئیسی

كتابخانه بیمارستان خلیلی

سركار خانم تاج الدین

كتابخانه بیمارستان نمازی

سركار خانم طباطبایی

كتابخانه دانشكده دندانپزشكی واحد بین الملل

جناب آقای قاسمپور

كتابخانه دانشكده پرستاری

 

 

 

 

 

 

 اهداف کمیته آموزش
 

 • سیاست گذاری و تدوین برنامه های آموزشی لازم جهت ارتقاء سطح علمی و توانمندی های کتابداران
 • تعیین نیازها و اولویت های آموزشی
 • برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه های آموزشی ویژه کتابداران
 •  تدوین شیوه و اجرا ارزشیابی برنامه های آموزشی برگزار شده از نظر محتوی، اجرا و وضعیت مدرسین
 • ارتقاء دانش و مهارت کتابداران در زمینه برگزاری دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی جهت کاربران دانشگاه


شرح وظایف کمیته آموزش 

 •  نیاز سنجی دوره های پیش بینی نشده برای پست های مختلف کارکنان
 • برگزاری کلاس های آموزشی بر اساس نیاز کار کنان برای ارتقاء سطح آگاهی آنها
 • معرفی کارکنان جهت شرکت در کلاس های آموزشی
 • اطلاع رسانی به موقع در خصوص زمان و مکان برگزاری کلاس های آموزشی
 • برگزاری دوره ها و كارگاه های آموزشی با همكاری اساتید داخلی و مدعو
 • برگزاری دوره های آموزشی غیر حضوری
 • تدوین برنامه کمیته مذکور در ابتدای سال
 • برگزاری دوره های آموزشی بانک های اطلاعاتی جهت کاربران دانشگاه (دانشجویان / اعضا هیئت علمی) با همکاری کتابداران شاغل در واحدهای مختلف دانشگاه
 • تهیه راهنماها و بروشورهای آموزشی
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.