دفتر امور کتابخانه ها

ماموریت اصلی دفتر امور کتابخانه ها فراهم سازی بستری مناسب برای تسهیل و بهینه سازی کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مراکز وابسته می باشد که شامل 20 کتابخانه دانشکده ای ، 10 کتابخانه بیمارستانی است. اهم وظایف دفتر به شرح زیر قابل ذکر است:

1)      تهيه فرم ارزشيابي كتابخانه ها و تدوين شرح وظايف كتابداران

2)      بررسی و نظارت مداوم بر عملکرد صحیح کتابخانه ها

3)      اشتراک مجموعه های الکترونیکی

4)      تدوین سالانه تقویم آموزشی کتابداران و برگزاری دوره های ضمن خدمت برای ایشان

5)      برنامه ريزي، هماهنگي، اطلاع رساني و تدريس كارگاههاي آموزشي جهت كاربران در سطح كتابخانه ­هاي سطح دانشگاه

6)      تدوین و بروز رسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی کتابخانه ها و طرح جهت تصویب در شورای مدیران

7)      تخصیص بودجه خرید کتاب از نمايشگاه هاي كتاب تهران، شيراز، نمايشگاه كتب كاربردي و ...و هماهنگي امور مربوط به آن

8)       تامین نیروی انسانی کتابدار موردنیاز برای کتابخانه های دانشگاه

9)      ارتباط و هماهنگی بین وزارت بهداشت و دانشگاه در امور کتابخانه ها

10)  برگزاری جلسات کمیته های تخصصی و پیگیری مصوبات آنان

11)  نظارت و کنترل مداوم وضعیت دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی

12)   مدیریت نرم افزار کتابخانه ای

13)  مدیریت و به روز رسانی وب سایت کتابخانه الکترونیک

14)  ارتقاء و روز آمد سازي سايت دفتر امور كتابخانه ها

 

دفتر امور کتابخانه ها به کلیه اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعم از اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان همه مقاطع، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه خدمات خود را ارائه می نماید.

 

  
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.