کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دانشکده پزشکی

 

دانشکده داروسازی

 

دانشکده مدیریت
 

دانشکده پرستاری

 
دانشکده پیراپزشکی

 


دانشکده بهداشت

 

بیمارستان نمازی 

بیمارستان حافظ

 

  
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.