فرایندهای در دفتر امور کتابخانه ها


 اطلاع رسانی به دسترسی بانک اطلاعاتی جدید

انتخاب عنوان دوره آموزش ضمن خدمت کتابداران

بازدید از کتابخانه ها


 برگزاری دوره های آموزشی شغلی

 برگزاری کارگاههای آموزشی بانکهای اطلاعاتی در کتابخانه های دانشکده ای و بیمارستانی

برگزاری ژورنال کلاب در کمیته پژوهش

به کار گیری نیروی طرحی کتابدار در کتابخانه ها

پرداخت صورت حسابهای سفارش مقالات

تشکیل جلسات کمیته پژوهش کتابداران 

تعیین و اصلاح رکوردهای ناصحیح و تکراری در نرم افزار کتابخانه (1)

تعیین و اصلاح رکوردهای ناصحیح و تکراری در نرم افزار کتابخانه (2)
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.