كتابخانه و منابع علمی
  دفتر:
  دفتر امور كتابخانه ها
  کمیته های تخصصی:
  کمیته آموزش
  کمیته پژوهش
  کمیته وب سایت
  کمیته نرم افزار
  آمار عملکرد:
  آمار عملکردامور کتابخانه ها
  راهنماها:
  راهنمای منابع الکترونیکی
  راهنمای نرم افزار کتابخانه
  راهنمای استفاده از خدمات کتابخانه
  راهنمای ساخت VPN
  
  دوره های آموزشی:
  دوره های آموزشی کاربران و کتابداران
  
  
  
  
  
  كتابخانه:
  کتابخانه های دانشگاه
  
  منابع الكترونيكی:
  کتابخانه الکترونیکی دانشگاه - کوها
  پایگاه های اطلاعات علمی
  عناوین مهم:
  فرآیندها
  آیین نامه ها
  پرسش از کتابدار
  گالری تصاویر
  تماس با ما
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.