پرسش های متداول

به منظور آشنايی بيشتر با دوره دكتری پژوهشی، تعدادی از پرسش های متداول در اين زمينه را  گردآوری كرده ايم. خواهشمنديم چنانچه پس از  مطالعه اين پرسش و پاسخ ها، هنوز در خصوص دوره دكتری پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شیراز برای شما پرسشی وجود دارد، آن را از طریق صفحه تماس با ما به ما اطلاع دهيد تا توضيح لازم برای شما ارسال شود و در صورت لزوم، به اين صفحه اضافه گردد.

1- چه كسی می تواند برای ادامه تحصیل در دوره دکتری پژوهشی ثبت نام نماید؟

 علاوه بر داشتن مدرک كارشناسی ارشد یا دكتری عمومی مطابق فراخوان، حداقل شرط لازم برای تمامی داوطلبین در هنگام ثبت نام در فراخوان داشتن دو مقاله تحقیقی (original article) در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نویسنده اول یا مسئول می باشد. در صفحه شرایط اختصاصی شرکت در دوره می توانید اطلاعات کاملتری کسب نمایید.

در صورت داشتن شرط فوق و نیز شرایط اختصاصی بر حسب نوع داوطلب (داوطلب آزاد، داوطلب عضو هیات علمی و داوطلب استعداد درخشان) امكان ورود به رقابت فراهم میگردد. جهت اطلاعات بیشتر به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. 

2- از نظر کاربرد، تفاوت مدرك دكتری پژوهشی با مدرك دكتری PhD (که طی آزمون سراسری در پاییز هر سال جذب می شوند) در چیست؟

مطابق آیین نامه فعلی دارندگان مدارك دكتری پژوهشی با گرایش متناسب با رشته تحقیقاتی ارزیابی شده می توانند در مؤسسات، دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی و آموزشی به عنوان عضو هیئت علمی ترجیحأپژوهشی مشغول به كارشوند . 

3- آیا دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در دوره دکتری پژوهشی می باشند؟

خیر، دارندگان مدارک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت دراین دوره نیستند. 

4- آیا می توان به صورت پاره وقت به تحصیل در دوره دکتری پژوهشی پرداخت؟

خیر. عدم اشتغال به تحصیل همزمان در دوره های دکتری یا دستیاری در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور از شرایط عمومی ورود به دوره است.  تحصیل در مقطع دکتری پژوهشی تمام وقت است، بنابراین هرگونه اشتغالی غیر از تحصیل برای دانشجو ممنوع است. همچنین دانشجو در هنگام ثبت نام طبق مقررات موظف به سپردن تعهد رسمی به موسسه برای حضور و همکاری تمام وقت می باشد. 

5- طول دوره دكتری پژوهشی چند سال است؟

دوره دکتری پژوهشی شامل دو بخش است:  بخش اول دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد  و دانشجو طی آن مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهش را می آموزد. بخش دوم دوره شامل گذراندن مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی دانشجو می باشد و شرط ورود به آن گذراندن دروس  بخش اول دوره ، تصویب پروپوزال پایان نامه  توسط شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و تأیید نهایی آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت است. حداقل زمان بخش دوم دوره 5/2 سال می باشد. 

6- دانشجو در بخش اول چه واحدهایی را می گذراند؟

مجموع واحد های درسی دوره دکتری پژوهشی 18 واحد است که تعداد واحدهای بخش اول شامل 12 واحد آموزشی است.دانشجو در بخش اول دوره ملزم به گذراندن واحدهای آموزشی با انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری پژوهشی ، انجام مطالعات مقدماتی ، نگارش پروپوزال و تصویب آن در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و تأیید نهایی آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت می باشد.

جهت مشاهده لیست واحد های بخش اول اینجا کلیک کنید. 

7- پس از اتمام بخش اول و شروع دوره دوم دکتری پژوهشی دانشجو مجموعا چند واحد درسی را می گذراند؟

 تعداد واحدهای بخش دوم شامل 6 واحد کارورزی یا معادل آن واحد های تخصصی متناسب با پایان نامه دوره دکتری پژوهشی و 22 واحد پژوهشی در قالب پایان نامه می باشد. واحدهای این بخش اختیاری بوده و بر عهده استاد راهنما می باشد.

جهت مشاهده
لیست واحد های بخش دوم اینجا كلیک کنید.

8
- اگر دانشجویی در مقطع تحصیلی كارشناسی ارشد یا دكتری عمومی برخی دروس دکتری پژوهشی را گذرانده باشد آیا بایستی مجددا آنها را بگذراند؟

لزوما خیر. حداکثر تا 50 درصد دروس گذرانده شده در مقاطع قبلی می توانند با دروس این دوره تطبیق داده شوند که این امر به عهده شورای تحصیلات تکمیلی موسسه می باشد. 

9- آیا دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره دکتری پژوهشی در یک مركز تحقیقات یا دانشگاه است؟

بله- دانشجو ملزم به گذراندن هر دو مرحله دوره عالی پژوهش و دکتری پژوهشی در یک موسسه است.تنها در شرایط خاص که در بند 1-8- دستورالعمل اجرایی دکتری پژوهشی امکان انتقال وجود دارد. 

10- آیا دانشجو برای گذراندن دوره دکتری پژوهشی باید هزینه پرداخت کند؟

خیر ، دانشجویان در این دوره تحصیلی از مزایای تحصیل رایگان برخوردار می باشند . 

11- آیا دانشجویان در دوره دكتری پژوهشی مانند دیگر دانشجویان دكتری PhD تخصصی حقوق دریافت می كنند؟

بله ، دریافت کمک هزینه و سایر مزایای دانشجویی در دوره دكترای پژوهشی مانند سایر دانشجویان همتراز در آن موسسه می باشد.  

12- در صورتیکه دانشجو نتواند مراحل دوره دکتری پژوهشی را درمدت مجاز تحصیل با موفقیت به اتمام برساند چه وضعیتی پیدا می کند؟

دانشجو در هنگام ثبت نام در هر یک بخش های اول و دوم دوره دکتری پژوهشی موسسه متعهد می شود كه در صورت به اتمام نرساندن آن مرحله در مدت مجاز تحصیل، غرامت آن را به موسسه پرداخت نماید. 

13- آیا ظرفیت های اعلام شده از طرف شورای گسترش برای هر مركز مربوط به یك مقطع زمانی است و در صورت عدم تكمیل ظرفیت در فراخوان مجوز باطل می گردد؟

خیر، ظرفیت اعلام شده محدودیت زمانی ندارد و در صورت عدم تكمیل ظرفیت فراخوان پذیرش تا تكمیل ظرفیت می تواند ادامه داشته باشد. ( نامه شماره 655/700 مورخ 13/2/90 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت). بدیهی است در چنین مواردی تمدید فراخوان، یا اعلام فراخوان دوم در زمانی دیگر، بر اساس نظر مرکز و بر طبق برنامه موسسه و هماهنگی بامعاونت تحقیقات وفن آوری موسسه صورت می پذیرد. 

14- آیا مركز دارای مجوز براساس مجوز صادره می تواند هر سال به تعداد مجوز دانشجوی جدید بگیرد؟

خیر، مركز می بایست به تعدا مجوز صادر شده دانشجو را فارغ التحصیل كند و سپس فراخوان جدید اعلام نماید. اما اگر مركز در طول برگزاری دوره، شرایط افزایش ظرفیت را پیدا كند (مثلا" افزایش استاد راهنمای با رتبه دانشیاری یا استادی) می تواند درخواست مجوز جدید نماید و بر اساس نتیجه درخواست برای تکمیل ظرفیت فراخوان جدید اعلام كند. 

15- در صورت فارغ التحصیل دانشجو یا خروج دانشجو به هر دلیل آیا برای گرفتن دانشجوی جدید نیاز به اخذ مجوز مجدد وجود دارد؟

دانشگاه می تواند در صورت فارغ التحصیلی یا خروج دانشجوی از دوره به هر دلیل، نسبت به فراخوان و جایگزین كردن دانشجوی جدید اقدام نماید (نامه فوق الذكر). بدیهی است در چنین مواردی تمدید فراخوان یا اعلام فراخوان جدید بر اساس نظر مرکز و بر طبق برنامه موسسه و هماهنگی با معاونت تحقیقات و فن آوری موسسه صورت می پذیرد. 

16- آیا امکان نقل و انتقال دانشجو به مرکز دیگر و یا تغییراستاد راهنما وجود دارد؟

نقل و انتقال دانشجو و تغییر استاد راهنما در دوره دکتری پژوهشی ممنوع است. البته طبق دستورالعمل اجرایی دوره دکتری پژوهشی ( شماره 305/د/700 مورخ 30/01/1393 ) این مکان در شرایط و موارد خاص وجود دارد .
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.