پيوندهای مفيد و فراخوان ها                           

تذكر: تلاش می شود این صفحه بر اساس نامه های دریافتی از دانشگاههای مختلف كشور به طور پیوسته به روز رسانی شود اما لزوما حاوی تمامی فراخوان ها نمی باشد. فراخوان های مختلف را می توانید از سایت دانشگاه ها یا واحد دكترای تخصصی وزارت بهداشت (لینك اول این صفحه) نیز ملاحظه نمایید.


 

 
 
فراخوان دكتراي تخصصي پژوهشی ( (PHD by Researchدانشگاه علوم پزشكي شیراز
 
 
فراخوان دكتراي تخصصي پژوهشی ( (PHD by Researchدانشگاه علوم پزشكي سمنان

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.