نظرسنجی وب سايت

مراجعین گرامی،
احتراماً  
منتظر دریافت نظرات ارزنده و پیشنهادهای شما برای بهبود وب سایت هستیم.

آیا شما از اعضاء ، دانشجویان یا کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستید؟ - ضروری* بلی
خیر
وضعيت شغلی شما - ضروری* عضو هیئت علمی
مدیر حوزه معاونت پژوهشی
کارمند حوزه معاونت پژوهشی
کارمند دانشگاه
دانشجو
ساير
آيا در وب سايت جديد به راحتی مطالب مورد نظر خود را می يابيد؟ بله به راحتی مطالب را پيدا می كنم
كمی نياز به بررسی دارد تا بتوانم مطلب را پيدا كنم
به دشواری مي توانم به مطلب مورد نياز دسترسی بيايم
مهم ترين مشكلی كه در اين سايت با آن مواجه هستيد، كدام است؟ مشكلی ندارم
با ساختار جديد اين سايت آشنايی ندارم
مطالب كافی در سايت وجود ندارد
به ساختار سايت قبلی عادت كرده ام
گرافيك سايت جديد از نظر شما چگونه است؟ بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
خيلی ضعيف
ساختار اطلاعاتی سايت جديد از نظر شما چگونه است؟ بسيار خوب
خوب
متوسط
ضعيف
خيلی ضعيف
مهم ترين ايرادهای اين وب سايت چيست؟
مهم ترين ويژگی های مثبت اين وب سايت چيست؟
لطفاً پيشنهادهای خود را برای بهبود وب سايت بيان فرماييد
در صورت تمايل می توانيد نام خانوادگی و نشانی پست الكترونيكی خود را ثبت فرماييد تا در صورت نياز، اين معاونت بتواند با شما تماس حاصل نمايد
متن تصویر*
Reload
ورود اطلاعات در فیلد های ستاره دار الزامی است.
    
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.