معرفی دوره پسا دکترا

دوره پسا دكترا دوره‌ای است كه برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می‌شود. هدف از برگزاری این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقاء سطح تحقیقات پایه و كاربردی در دانشگاه می‌باشد.

این دوره به دو صورت دوره پسادکترا پژوهشی و دوره پسا دکترا فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار میگردد.

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.