معرفی دوره پسا دکترا

دوره پسا دكترای پژوهشی دوره‌ای است كه برای تربیت پژوهشگران حرفه‌ای در مراكز تحقیقاتی تابعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز اجرا می‌شود. هدف از برگزاری این دوره حفظ و حمایت از پژوهشگران مستعد و جوان در راستای ارتقاء سطح تحقیقات پایه و كاربردی در مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی می‌باشد.

ویزگی های دوره
  • طول دوره بر اساس طول مدت اجرای طرح تحقیقاتی ، حداقل یکسال و حداکثر 3 سال می باشد.
  • پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات معتبر بین المللی (ISI  با IF  بزرگتر از 2 ) برای صدور گواهینامه ضروری است.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.