انتشارات
  گروه کتب و نشریات:
  اداره انتشارات
  دفتر شورای انتشارات
   دفتر نشریات دانشگاه
  فروشگاه کتاب دانشگاه
  
  خبرنامه ها:
  خبرنامه پژوهشی
  خبرنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (SSN)
  
  
  
  کتاب های دانشگاه:
  کتاب های منتشر شده
  تازه های کتاب
  
  
  خدمات الکترونیکی:
  فروشگاه الكترونيكی كتاب
  
  
  
  مجلات علمی پژوهشی دانشگاه:
  نشریات دانشگاه در یک نگاه
  فهرست الفبايی نشريات
  فهرست نشریات دانشگاه بر اساس بالاترین سطح نمایه
  
  مقالات دانشگاه:
  پر استنادترین مقالات دانشگاه
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.