همكاری با واحد تحقيق و توسعه

دعوت به همكاری

واحد R&D معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز، از همه دانشجویان فعال و علاقمند برای شرکت در پروژه های تحقیقاتی دعوت به عمل می آورد. افراد متقاضی برای شرکت در پروژه های تحقیقاتی، می توانند به مسئول واحد R&D معاونت پژوهشی مراجعه نمایند یا با شماره تلفن  32122438  تماس بگیرند.

شرايط لازم برای افراد مجری طرح های تحقيقاتی
شرایط لازم برای افراد مجری طرح های تحقیقاتی واحد R&D از اين قرار است:

يك) داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد
دو) داشتن يكی از اين دو شرط:
    الف - مجری اول یک طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
    ب - مجری دوم يك طرح تحقیقاتی و همکار اصلی در دو طرح تحقیقاتی مصوب

محورهای تحقيقاتی
محورهای تحقيقاتی دفتر تحقيق و توسعه عبارتند از:
1.    اخلاق در پژوهش
2.    موانع مدیریتی در پژوهش
3.    ارزشیابی سالیانه دانشگاه
4.    هزینه اثربخشی تحقیقات علوم پزشکی
5.    KTE در تحقیقات علوم پزشکی  و چالش های پیش رو
6.    نیازسنجی پژوهشی مبتنی بر نیازها و مشکلات جامعه

فرايند های كاری، فرم ها و دستورالعمل ها

برای دريافت فرم ها و دستورالعمل ها و اطلاعات مربوط به فرايند تصويب طرح ها، به
صفحه فرايندها، فرم، آئين نامه مراجعه فرماييد.
 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.