فرايندها، فرم، آئين نامه

فرايند تصويب طرح های تحقيقاتی واحد
- ارائه طرح تحقیقاتی در راستای اولویت های واحد از طریق سیستم پژوهشیار
- بررسی اولیه طرح ها جهت تصویب یا عدم تصویب در جلسه ی شورای پژوهشی واحد R&D
- تعیین و ارسال به داوری طرح های مطرح شده در جلسه
- انجام داوری و تصویب نهایی طرح تحقیقاتی بوسیله واحد
- عقد قرارداد فی مابین معاونت تحقیقات و فن آوری و فرد محقق

فرم ها و دستورالعمل ها
- پاورپوینت تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی
- دستورالعمل تدوین استراتژی
- فرم خام برنامه عملیاتی
- فرم خام برنامه ریزی استراتژیک اصلاحیه

فرم های طرح های پژوهشی
فرم های طرح های پژوهشی از
اينجا قابل دريافت است.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.