معرفی واحد تحقيق و توسعه (R&D)

واحد تحقیق و توسعه(R&D) معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز  با هدف بررسی موانع پیش روی تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تلاش برای رفع مشکلات مرتبط و شناسایی شده در خصوص تحقیقات به منظور نیل به ارتقاء کیفیت پیشنهادهای تحقیقاتی، ارتقاء توانمندی های پژوهشگران و کسب نتایج بهتر از پژوهش ها تأسیس گردیده است که این مهم با تکیه بر بررسی ها و نگاه های کارشناسانه علمی واحد تحقیق و توسعه در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به عنوان متولی اصلی پژوهش قابل دستیابی می باشد.

محورهای تحقيقاتی


1.    اخلاق در پژوهش
2.    موانع مدیریتی در پژوهش
3.    ارزشیابی سالیانه دانشگاه
4.    هزینه اثربخشی تحقیقات علوم پزشکی
5.    KTE در تحقیقات علوم پزشکی  و چالشهای پیش رو
6.    نیازسنجی پژوهشی مبتنی بر نیازها و مشکلات جامعه

بیانیه رسالت (Mission)

واحد R&D درصدد است جهت اعضاء محترم هیئت علمی، محققان و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی خدمات مختلف پژوهشی  شامل موارد زير را به صورت متمرکز  ارائه نماید تا از سرمایه گذاری های دانشگاه در عرصه تحقیق استفاده بهینه شده، پژوهشگران توانمندیشان ارتقا یافته و نتایج پژوهش های آنان بتواند به مصرف کنندگان واقعی آنها با کیفیت بالاتری عرضه شود:

1-  ارائه مشاوره به محققین در کلیه مراحل انجام تحقیق از تولید فرضیه تا طراحی پروپوزال طرح تحقیقاتی، اجرا تفسیر و انتشار نتایج

2-  تلاش جهت توزیع عادلانه امکانات و بودجه

3-  تسهیل دستیابی پژوهشگران به امکانات و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای تحقیقات

بدیهی است استقرار این مرکز خواهد توانست به تولید بیشتر علم در دانشگاه کمک نموده و باعث افزایش امتیاز پژوهشی دانشگاه شود.

دورنما (Vision)

این واحد مصمم می باشد تا طی 5 سال آینده (1397-1393) تا با تقویت پژوهش های بالینی و کاربردی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شیراز  به عنوان زیر بنای حل مشکلات و نیازهای سلامت جامعه به شکوفایی علمی بیش از پیش  دانشگاه علوم پزشکی شیراز منجر گردد و به عنوان الگوی  مصداق بارز  واحد تحقیق و توسعه  در امر پژوهش در سطح  کشور   در آینده مطرح گردیم.

ارزش ها (Values)


احترام متقابل همکاران
ارتقاء کیفیت پژوهش
تکریم پژوهش و پژوهشگران

اهداف واحد:


- بررسی های مستمر وضعیت موجود سیستم پژوهشی دانشگاه و مجموعه های تابعه و بازنگری سیستم های اداری

- سازماندهی جهت شناسایی نقاط بحرانی موجود در سیستم پژوهشی دانشگاه

- ایجاد بستر مناسب جهت ارایه طرح های تحقیقاتی درخصوص رفع موانع و مداخلات لازم در این خصوص

- سازماندهی جهت ارایه مستندات علمی و قابل اعتماد جهت تصمیم گیری های مدیریتی عالی و policy maker ها

- کمک به تصمیم گیری و سیاستگذاری بر پایه شواهد Evidence based

- ممیزی فعالیت های در حال انجام در مراکز تحقیقاتی و معاونت های پژوهشی دانشگاه

- ارایه خدمات مشاوره ای در حیطه پژوهشی با سایر دانشگاه ها و موسسات

- ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از نیروهای متخصص در زمینه تحقیق و آنالیز سیستم ها در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه

- کمک به ارتقاء ارزشیابی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با ارایه مشاوره و خدمات و طرح های تحقیقاتی و تحلیل نقاط قوت و ضعف در ارزشیابی سال های قبل و ارایه راهکار

- کمک به اعضای هیات علمی در نگارش مقاله جهت ارتقاء رتبه دانشگاه در ارزشیابی های آن

- تخصیص عادلانه امکانات به محققین

- کشف استعدادهای برتر در بین پرسنل دانشگاه

- ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت های دانشجویان علاقمند

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.