اولویت های تحقیقاتی

1.    اخلاق در پژوهش
2.    موانع مدیریتی در پژوهش
3.    ارزشیابی سالیانه دانشگاه
4.    هزینه اثربخشی تحقیقات علوم پزشکی
5.    KTE در تحقیقات علوم پزشکی و چالش های پیش رو
6.    نیازسنجی پژوهشی مبتنی بر نیازها و مشکلات جامعه
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.