معرفی مركز مشاوره تحقيقات و كامپيوتر RCC
  واحدهای مشاوره
  واحد خدمات رایانه ای
  معرفی كاركنان
  معرفی مشاورين مركز
  برنامه زمانی حضور مشاورين و كاركنان
 كارگاه های توانمندسازی
  مطالب آموزشی
  فرايندها، فرم، آئين نامه
  پرسش های متداول
  پيوندهای مفيد
  تماس با ما
واحد خدمات رایانه ای

طراحی و تدوين پوستر: در اين بخش مقالاتی که قرار است در کنگره های داخل و خارج از کشور ارائه گردند به صورت پوستر طراحی گرديده و در قالب فايل های آماده برای چاپ در اختيار درخواست کنندگان قرار می گيرد. همچنين با استفاده از نرم  افزارهای گرافيکی کار تصحيح و تدوين عکس برای استفاده در مجلات علمی و سخنرانی های علمی، آموزشی انجام می گيرد.
تهيه اسلايدهای کامپيوتری برای کاربردهای آموزشی و علمی: این کار با استفاده از نرم افزارهای به روز صورت می گيرد. همچنين ورود داده های مربوط به پرسشنامه های تحقيقاتی و تايپ مقالات و پايان نامه ها از وظايف ديگر اين واحد می باشد.
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.