مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ردیف

نام مرکز تحقیقاتی مصوب

نام رئیس مرکز

آدرس مرکز

شماره تلفن

1

آلرژی

خانم دکتر آل یاسین

برج پژوهشی، طبقه6

07136281563  داخلی 268

2

 آموزش بالینی

خانم دکتر امینی

EDC

07132333064 داخلی 2332

3

ارتودنسی

آقای دکتر پاکشیر

دانشکده دندانپزشکی

07136280801

4

ایدز

آقای دکتر جولایی

 خیایان لاوان

07137386272

5

بیماری های استخوان و مفاصل

آقای دکتر امامی

بیمارستان چمران، بخش ارتوپدی

07136234504

6

بیماری های کلیوی

آقای دکتر درخشان

برج پژوهشی، طبقه 6

07136281506 داخلی 264

 7

بيماريهای پستان

آقاي دكترطالعی

درمانگاه مطهری-كلينيك سرطان پستان

07136474306 

8

بیماری های مادر و جنین

خانم دکتر کسرائیان

بیمارستان حافظ-برج پژوهشی، طبقه 8

07136281407 داخلی 220

9

بيماريهای دهان ودندان

خانم دكتر معمارپور

دانشكده دندانپزشكی

07136270322 

10

بيماريهای غيرواگير

آقای دكتر معصوم پور

برج پژوهشی طبقه 1

071361222320 

11

بیهوشی و مراقبت های ویژه

آقای دکتر زند

برج پژوهشی، طبقه 5

07136281407 داخلی 259

12

پایه در بیماریهای عفونی

آقای دکتر پاكشير

دانشکده پزشکی

 07132305884

13

پیوند و ترمیم  اعضا

خانم دکترگرامی زاده

برج پژوهشی طبقه 7

0713647395 داخلی 270

14

تروما

آقای دکتر عباسی

بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6

07136254206

15

تصویربرداری پزشکی

آقای دکتر جلی

برج پژوهشی، طبقه 8

07136281407 داخلی 280

16

تغذيه

آقاي دكتر باباجعفری

برج پژوهشي-طبقه 10

07136122206

17

جراحی های کم تهاجمی

آقای دکتر فروتن

بیمارستان مادر و کودک

07132279711

18

چشم پزشکی

آقای دکتر طالب نژاد

خیابان زند، درمانگاه پوستچی

07132302830

19

حفاظت دربرابر پرتوهای یون ساز و غیریون ساز

آقای دکتر مصلح شيرازي

دانشکده پیراپزشکی

07132308113 

20

 خودایمنی

خانم دكترزهرا اميرغفران

دانشکده پزشکی

07132357181

21

روانپزشکی

آقای دکتر غنی زاده

بیمارستان حافظ

07136273070

22

زیست مواد

آقای دکتر علوی

دانشکده دندانپزشکی

07136280119

23

سالمندی

آقای دکتر نظری نیا

برج پژوهشی، طبقه 10

07136281638 داخلی 203

24

 مطالعات سرطان شناسی

آقای دکتر قادری

دانشکده پزشکی

07132303687

25

سوختگی وترميم زخم

آقای دکتر محمدی

بیمارستان سوانح و سوختگی صدار

07136146521داخلی 518

 

26

سوء مصرف مواد

آقاي دكتراحمدي

بيمارستان حافظ

07136273070

 

27

سلامت

آقای دکتر باقری لنکرانی

دانشکده پزشکی، طبقه 8

07132309615

28

 

شیمی دارویی و گیاهی

آقای دکتر میرخانی

خیابان نشاط،  پشت دانشکده پزشکی

07132303872

29

طب سنتی و تاریخ طب

آقای دکتر صالحی

دانشکده پزشکی

07132337589

30

علوم اعصاب

آقای دکتر فرخی

بیمارستان چمران طبقه همکف، برج پژوهشی طبقه 8

07136234508
07136281407 داخلی 261

31

علوم بهداشتی

آقای دکتر چوبینه

دانشکده بهداشت

 07137251003

32

 علوم توانبخشی

آقای دكتركردي يوسفي نژاد

دانشكده توانبخشی

 07136271552-51 داخلی 312

33

علوم دارویی

آقای دکتر قاسمی

دانشکده داروسازی

07132426729

34

علوم و تکنولوژی تشخیص آزمایشگاهی

آقای دکتر بهزاد بهبهانی

دانشکده پیراپزشکی

07132270301

35

غدد و متابولیسم

آقای دکتر رنجبر عمرانی

برج پژوهشی، طبقه 5

07136281569

36

فراوری گیاهان دارویی

آقای دکتر معین

میمند

07138773205

37

 فناوری سلولهای بنيادی

آقای دکتر دیانت پور

برج پژوهشی، طبقه 3

07136281547 

38

قلب و عروق

آقای دکتر زیبایی نژاد

برج پژوهشی، طبقه 3

07136281407 داخلی 237

39

کولورکتال

آقای دکتر حسینی

برج پژوهشی، طبقه 9

 07136281407 داخلی 289

40

گوارش و کبد

آقای دکتر فتاحی

برج پژوهشی، طبقه 9

07136281442 داخلی 295

41

گوش، حلق و بينی

آقاي دكتر خادمي

بیمارستان خلیلی

 

42

مراقبت های روان جامعه نگر

خانم دکتر شایگان

دانشکده پرستاری و مامایی

07136474254 

43

منابع انسانی سلامت

آقای دکتر بیاتی

دانشکده مدیریت

07132340774 داخلی 244

44

 مولکولی پوست

آقای دكتر هنجنی

بخش پوست بیمارستان فقیهی

07132125592

45

میکروب شناسی بالینی

آقای دکتر پولادفر

بیمارستان نمازی،برج پژوهشی طبقه 4

07136474304

46

ناباروری

خانم دکتر نام آور

بیمارستان زینبیه-برج پژوهشی، طبقه 1

 07136281591 داخلی 219

47

نانو فناوری در دارو رسانی

آقای دکتر تمدن

دانشکده داروسازی

07132424127 داخلی 211

48

نانو فناوری درعلوم زیستی و پزشکی

خانم دکتر ستاراحمدی

برج پژوهشی، طبقه 2

07136122225 

49

نورولوژی بالینی

آقای دکتر برهان حقیقی

برج پژوهشی، طبقه 10

07136281572

50

نوزادان

خانم دکتر پورآرین

برج پژوهشی، طبقه 1

07136281407 داخلی 218

51

هماتولوژی

آقای دکتر رمزي

برج پژوهشی، طبقه 6

07136473239 

52

هیستومورفومتری و استريولوژي

آقای دکتر نورافشان

دانشکده پزشکی

 07132123089

 

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.