مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ردیف

نام مرکز تحقیقاتی مصوب

نام رئیس مرکز

آدرس مرکز

شماره تلفن

1

آتوفاژی

خانم دکتر مکرم

-

-

2

آلرژی

خانم دکتر آل یاسین

برج پژوهشی، طبقه6

07136281563  داخلی 268

3

 آموزش بالینی

خانم دکتر امینی

EDC

07132333064 داخلی 2332

4

ارتودنسی

آقای دکتر پاکشیر

دانشکده دندانپزشکی

07136280801

5

ایدز

آقای دکتر جولایی

 خیایان لاوان

07137386272

6

بیماری های استخوان و مفاصل

آقای دکتر امامی

بیمارستان چمران، بخش ارتوپدی

07136234504

7

بیماری های کلیوی

آقای دکتر روزبه

برج پژوهشی، طبقه 6

07136281506 داخلی 264

8

بيماريهای پستان

آقاي دكترطالعی

درمانگاه مطهری-كلينيك سرطان پستان

07136474306 

9

بیماری های مادر و جنین

خانم دکتر کسرائیان

بیمارستان حافظ-برج پژوهشی، طبقه 8

07136281407 داخلی 220

10

بيماريهای دهان ودندان

خانم دكتر معمارپور

دانشكده دندانپزشكی

07136270322 

11

بيماريهای غيرواگير

آقای دكتر معصوم پور

برج پژوهشی طبقه 1

071361222320 

12

بیوتکنولوژی

آقای دکتر غلامی

دانشکده داروسازی

 

13

بیهوشی و مراقبت های ویژه

آقای دکتر زند

برج پژوهشی، طبقه 5

07136281407 داخلی 259

14

پایه در بیماریهای عفونی

آقای دکتر پاكشير

دانشکده پزشکی

 07132305884

15

پیوند و ترمیم  اعضا

خانم دکترگرامی زاده

برج پژوهشی طبقه 7

0713647395 داخلی 270

16

تروما

آقای دکتر بلندپرواز

بیمارستان شهید رجایی، طبقه 6

07136254206

17

تصویربرداری پزشکی

آقای دکتر جلی

برج پژوهشی، طبقه 8

07136281407 داخلی 280

18

تغذيه

آقاي دكتر باباجعفری

برج پژوهشي-طبقه 10

07136122206

19

جراحی های کم تهاجمی

آقای دکتر فروتن

بیمارستان مادر و کودک

07132279711

20

چشم پزشکی

آقای دکتر آفرید

خیابان زند، درمانگاه پوستچی

07132302830

21

حفاظت دربرابر پرتوهای یون ساز و غیریون ساز

آقای دکتر مصلح شيرازي

دانشکده پیراپزشکی

07132308113 

22

 خودایمنی

خانم دكتر اميرغفران

دانشکده پزشکی

07132357181

23

روانپزشکی

آقای دکتر غنی زاده

بیمارستان حافظ

07136273070

24

زیست مواد

آقای دکتر علوی

دانشکده دندانپزشکی

07136280119

25

سالمندی

آقای دکتر نظری نیا

برج پژوهشی، طبقه 10

07136281638 داخلی 203

26

 مطالعات سرطان شناسی

آقای دکتر قادری

دانشکده پزشکی

07132303687

27

سوختگی وترميم زخم

آقای دکتر محمدی

بیمارستان سوانح و سوختگی صدار

07136146521داخلی 518

28

سوء مصرف مواد

آقاي دكتر احمدي

بيمارستان حافظ

07136273070

29

سیاست گذاری سلامت

آقای دکتر باقری لنکرانی

دانشکده پزشکی، طبقه 8

07132309615

30

شیمی دارویی و گیاهی

آقای دکتر میرخانی

خیابان نشاط،  پشت دانشکده پزشکی

07132303872

31

طب سنتی و تاریخ طب

آقای دکتر صالحی

دانشکده پزشکی

07132337589

32

علوم اعصاب

آقای دکتر فرخی

بیمارستان چمران طبقه همکف، برج پژوهشی طبقه 8

07136234508
07136281407 داخلی 261

33

علوم بهداشتی

آقای دکتر چوبینه

دانشکده بهداشت

 07137251003

34

 علوم توانبخشی

آقای دكتر كردي يوسفي نژاد

دانشكده توانبخشی

 07136271552-51 داخلی 312

35

علوم دارویی

آقای دکتر قاسمی

دانشکده داروسازی

07132426729

36

علوم و تکنولوژی تشخیص آزمایشگاهی

آقای دکتر بهزاد بهبهانی

دانشکده پیراپزشکی

07132270301

37

غدد و متابولیسم

آقای دکتر رنجبر عمرانی

برج پژوهشی، طبقه 5

07136281569

38

فراوری گیاهان دارویی میمند

آقای دکتر زرشناس

میمند

07138773205

39

 فناوری سلولهای بنيادی

آقای دکتر دیانت پور

برج پژوهشی، طبقه 3

07136281547 

40

قلب و عروق

آقای دکتر زیبایی نژاد

برج پژوهشی، طبقه 3

07136281407 داخلی 237

41

کولورکتال

آقای دکتر حسینی

برج پژوهشی، طبقه 9

 07136281407 داخلی 289

42

گوارش و کبد

آقای دکتر فتاحی

برج پژوهشی، طبقه 9

07136281442 داخلی 295

43

گوش، حلق و بينی

آقاي دكتر خادمي

بیمارستان خلیلی

 

44

مراقبت های روان جامعه نگر

خانم دکتر شایگان

دانشکده پرستاری و مامایی

07136474254 

45

منابع انسانی سلامت

آقای دکتر بیاتی

دانشکده مدیریت

07132340774 داخلی 244

46

 مولکولی پوست

آقای دكتر هنجنی

بخش پوست بیمارستان فقیهی

07132125592

47

میکروب شناسی بالینی

آقای دکتر پولادفر

بیمارستان نمازی،برج پژوهشی طبقه 4

07136474304

48

ناباروری

خانم دکتر نام آور

بیمارستان زینبیه-برج پژوهشی، طبقه 1

 07136281591 داخلی 219

49

نانو فناوری در دارو رسانی

آقای دکتر تمدن

دانشکده داروسازی

07132424127 داخلی 211

50

نانو فناوری درعلوم زیستی و پزشکی

آقای دکتر معتضدیان

برج پژوهشی، طبقه 2

07136122225 

51

نورولوژی بالینی

آقای دکتر برهان حقیقی

برج پژوهشی، طبقه 10

07136281572

52

نوزادان

خانم دکتر پورآرین

برج پژوهشی، طبقه 1

07136281407 داخلی 218

53

هماتولوژی

آقای دکتر رمزي

برج پژوهشی، طبقه 6

07136473239 

54

هیستومورفومتری و استريولوژي

آقای دکتر نورافشان

دانشکده پزشکی

 07132123089

 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.