ارزشيابی مراكز تحقيقاتی
ارزشیابی مراکز تحقیقات

فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات دانشگاههای علوم پزشکی کشور همه ساله توسط معاونت تحقیقاتی و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس چهار محور ارزشیابی می شود:

  • حاکمیت و رهبری: شامل تدوین برنامه استراتژیک ، عملکرد مراکز تحقیقاتی در خصوص اخلاق در پژوهش
  • ظرفیت سازی: شامل برگزاری همایش ، کسب رتبه های برتر در جشنواره تحقیقاتی ،همکاری رسمی مرکز به عنوان collaboration center با سازمانهای بین المللی ،برگزاری کارگاه های آموزشی، تربیت نیروی انسانی
  • تولید و انتشار دانش: تالیف کتاب یا گردآوری، مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی، مقالات ارائه شده در کنگره های خارجی و بین المللی، تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز، ارجاع به مقالات مرکز تحقیقات در کتب مرجع، نوآوری و اکتشاف،اختراع ثبت شده،بومی سازی فناوری، مقالات منتشرشده توسط مرکز تحقیقات
نتایج ارزشیابی سال 1395نتایج ارزشیابی سال 1394


نتایج ارزشیابی سال 1393


نتایج ارزشیابی سال 1392
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.