بودجه طرح های مصوب (جدول بودجه پایان نامه ها)

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه از طرح های پژوهشی پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای دانشكده ها و مراكز تحقیقاتی تابعه بر اساس مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه حمایت مالی می کند. سقف بودجه تفویض اختیار شده به هر دانشكده را می توانید در جدول زیر مشاهده فرمایید.

 

نام دانشكده/ مرکز
نوع پايان نامه
سقف جديد
دانشكده پزشكی
دكتري عمومی
40.000.000 ريال
دستياری
65.000.000 ريال
دانشكده دندان پزشكی
دكتری عمومی
40.000.000 ريال
دستياری
65.000.000 ريال
دانشكده داروسازی
دكتری عمومی
50.000.000 ريال
تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد
86.000.000 ريال
دكتراي تخصصی PhD
172.000.000 ريال
دكترای فوق تخصصی
75.000.000 ريال
   
 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.