گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمی


به منظور حمایت و تشویق پژوهشگران برای ارتقا سطح پژوهش ها و چاپ نتایج آنها در مجلات معتبر پژوهشی، این گرنت به نویسنده اول و مسئول مقالات مروری و اصیل پژوهشی چاپ شده در مجلات برتر علمی تعلق می گیرد. 

 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.