آیین نامه ها

آیین نامه های پژوهشگر برتر 

  • آيين نامه اجرائي انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر                                                                   سال 1398
  • آيين نامه اجرائي انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشجویی                                                   سال 1398
  • فرم انتخاب «پژوهشگر برگزيده » ويژه  اعضاي محترم هيأت علمي                                              سال 1398
  • فرم انتخاب «پژوهشگر برگزيده » ويژه  دانشجویان                                                                  سال 1398        
  • فرم انتخاب «پژوهشگر برگزيده» ويژه محققين آزاد                                                                    سال 1398
  • فرم انتخاب فناور برگزيده ويژه اعضاي هيئت علمي دانشگاه                                                       سال 1398  

آیین نامه های تشويقی

آئين نامه های مالی  

آیین نامه های پايان نامه - فارغ التحصيلی 
سایر آیین نامه ها
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.