آیین نامه ها

آیین نامه های پژوهشگر برتر 

  • آيين نامه اجرائيات محاسبه امتياز پژوهشی ويژه انتخاب پژوهشگر برتر                                        سال 1396
  • فرم انتخاب پژوهشگر برتر                                                                                                    سال 1396    
  • آيين نامه اجرائيات محاسبه امتياز پژوهشی ويژه انتخاب پژوهشگر برتر (كميته تحقيقات دانشجویی) سال 1396  
  • فرم انتخاب پژوهشگر برتر(دانشجویی)                                                                                   سال 1396  

آیین نامه های تشويقی

آئين نامه های مالی  

آیین نامه های پايان نامه - فارغ التحصيلی 
سایر آیین نامه ها
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.