معرفی همکاران

مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات
نام و نام خانوادگی: دكتر رامین نیک نام
تحصیلات: فوق تخصص گوارش و کبد
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: داخلی 7736 (19 الی 32305410 -071)
پست الكترونیكی: niknam_r@sums.ac.ir - niknamramin@yahoo.com
 
معاون مدیر امور پژوهش و ارزیابی تحقیقات
نام و نام خانوادگی: دكتر علی پوست فروش فرد
وظایف: بررسی گزارش پیشرفت، نهائی و مقالات طرح های تحقیقاتی
تأئید پرداخت اقساط طرح های تحقیقاتی
تعیین ناظر جهت طرحهای تحقیقاتی
برگزاری جلسه كمیته اخلاق در پژوهش
برگزاری جلسه كمیته منتخب پژوهشی
برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری HSR  
امورمربوط به نظارت طرح های تحقیقاتی
بررسی امکان صدور گواهی و معرفی نامه پژوهشی برای پژوهشگران
امور نرم افزار پژوهشیار
تلفن:  3212389-071
پست الكترونیكی:  poostforoush_a@sums.ac.ir
 
 كارشناس امور پژوهشی
نام و نام خانوادگی: كامبیز اسكندری
وظایف: کارشناسی امور مالی طرح های تحقیقاتی
کارشناسی طرح های تحقیاتی تحصیلات تکمیلی
رابط  فناوری اطلاعات و امور وب سایت مدیریت امور پژوهشی 
مسئول تجهیزات سمعی و بصری و...  
تلفن: داخلی 7382 (19 الی 32305410 -071)
پست الكترونیكی
eskandarik@sums.ac.ir
 
كارشناس امور پژوهشی
نام و نام خانوادگی: زهرا پندخواهی
وظایف : کارشناسی امور پژوهشی دانشگاه
کارشناسی امور مالی طرح های تحقیقاتی
کارشناسی طرح های تحقیقاتی دانشکده دندانپزشکی - داروسازی
تلفن: داخلی 7691 (19 الی 32305410 -071)
 
كارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش
نام و نام خانوادگی: مرضیه اکبری باصری
وظایف:کارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق دانشگاه
امور مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه
کارشناسی طرح های تحقیقاتی HSR و کمیته تحقیقات دانشجویی و دانشکده های (بهداشت-پرستاری و مامایی-پیراپزشکی-تغذیه-توانبخشی-علوم نوین-مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی)
تلفن:  32122438-071 
پست الکترونیكیresearchethic@sums.ac.ir
 
كارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق در پژوهش
نام و نام خانوادگی: هاجر قاسمی
وظایف: کارشناس امور پژوهشی و کمیته اخلاق دانشگاه
امور مربوط به داوری های اخلاقی طرح های تحقیقاتی
کارشناسی طرح های تحقیقاتی دانشکده پزشکی
امور مربوط به شورای سیاستگذاری HSR و طرح های بومی کاربردی
تلفن: 32127638-071 
 
كارشناس امور پژوهشی
نام و نام خانوادگی: پریسا ربیعی
وظایف: کارشناس امور پژوهشی دانشگاه
کارشناسی طرح های تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
امور مرتبط با معرفی دانشجویان به مراکز تحقیقاتی

تلفن:   داخلی 7638 (19 الی 32305410 -071)
پست الکترونیكیrabiye@sums.ac.ir

 
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.