امور پژوهشی
  دفتر:
  دفترتوسعه پژوهش ، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی
  دفتر نظام ثبت بیماریها و داده های نظام سلامت
  دفترمطالعات کوهورت
  
  كميته ها:
  كميته اخلاق در پژوهش
  کمیته HSR
  كميته پژوهش كتابداران
  كميته تحقيقات دانشجويی
  
  عناوين مهم:
  فرايندهای طرح پژوهشی
  اولويت های پژوهشی
  پاداش چاپ مقالات در مجلات معتبر
  انتخاب پژوهشگر برتر
  آیین نامه ها
  فرم ها، پرسش نامه ها
  راهنمای پژوهشیار
  گزارشات علم سنجی
  
  نرم افزارها:
  پژوهشیار
  جایزه مقالات
 
  نشانی ما:   research.sums.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شيراز- خيابان زند- ساختمان مركزی دانشگاه علوم
پزشكی شيراز- طبقه هفتم - معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 32357282 ،  دورنگار: 32122430
پست الکترونیک: vcrdep@sums.ac.ir


همه حقوق این وب سایت متعلق است به:
معاونت پژ‍وهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشكی شيراز
 استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است.